A  A  A
สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิก

เพื่อนๆสมาชิกสามารถใช้แบบฟอร์มต่างๆเพื่อขอสินเชื่อกับทางสหกรณ์ฯ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ

1. ใบคำร้องขอเงินกู้-สัญญาเงินกู้ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง ให้เป็นเอกสารเพียง1ใบเท่านั้นนะคะ)
2. ใบหนังสือยินยอมหักเงินเดือนเพื่อชำระค่างวดรายเดือน
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรพนักงาน

ข้อแนะนำ:

1. เอกสารใบคำร้องตามข้อที่1 ข้างต้น จะต้องเป็นใบเดียวพิพม์หน้าหลังเท่านั้นนะคะจึงจะมีผลค่ะ
2. อ่านรายละเอียดด้วยความรอบครอบครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงพร้อมลายเซ็นทุกท่านที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารต้องไม่มีการลบขีดฆ่าหรือใช้น้ำยาลบคำผิดใดๆ
5. เมื่อเอกสารครบพร้อมแล้วติดต่อยื่นเอกสารได้ที่ สหกรณ์ฯ คุณกุ้ง แสงเดือน ด้วงสอาด EXT:3807
6. กรณีมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่กรรมการเงินกู้ คุณชวง พงษ์พีระ พรชื่นชูวงศ์ EXT:3006

  • ใบคำร้องเงินกู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน - สัญญาเงินกู้

  • ใบหนังสือยินยอมหักเงินเดือนเพื่อชำระค่างวดรายเดือน