บริการของสหกรณ์

 

บริการของสหกรณ์

สหกรณ์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายที่จะบริหารสหกรณ์ตามหลัก ธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการบริหารกำลังดำเนินการเลือกสรรนวัตกรรมใหม่ๆในหลายๆด้าน โดยมีจุดประสงค์หลักในการรักษาผลประโยชน์ของมวลสมาชิก และปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติมให้ สอดคล้องกับสภาวะรอบๆสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก และเพื่อสืบสาน ปณิธานของขบวนการสหกรณ์ ที่จะให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกสหกรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินและสวัสดิการต่างๆ

บริการเงินฝาก

เงินฝากดอกเบี้ยสูงและไม่ต้องเสียภาษี (ออมทรัพย์พิเศษ)

Read more
บริการเงินกู้

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (ลดต้น ลดดอก)

Read more
บริการสหกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ให้บริการบัตร ATM และตู้ ATM

Read more
สวัสดิการ

ดูแล ห่วงใย ทุกช่วงชีวิต

Read more


24 เมษายน 2563

ผู้ชม 2477 ครั้ง